1
Bạn cần hỗ trợ?
Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

NHÂN VIÊN TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
Vị trí tuyển dụng:       Nhân viên Trưởng phòng Kinh Doanh
Mức lương: :               Thỏa thuận
Trình độ:                     Cao Đẳng trở lên
Kinh nghiệm:              Trải qua vị trí tương đương ít nhất 1 năm
Số lượng tuyển dụng:  01 người
Giới tính:                     Nam/ Nữ
Độ tuổi:                       Từ 27 tuổi trở lên 
Thời gian làm việc:      Giờ hành chính
Ưu tiên:                         Ưu tiên có kiến thức trong ngành VLXD là một lợi thế.
Hạn nộp hồ sơ:             Đến hết ngày 30-08-2020

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT
Vị trí tuyển dụng:       Nhân viên Thiết kế Nội Thất
Mức lương: :               Thỏa thuận
Trình độ:                     Cao Đẳng trở lên
Kinh nghiệm:              Trải qua vị trí tương đương ít nhất 1 năm
Số lượng tuyển dụng:  01 người
Giới tính:                     Nam/ Nữ
Độ tuổi:                       Từ 22 tuổi trở lên 
Thời gian làm việc:      Giờ hành chính
Ưu tiên:                       Có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự và hành chính
Hạn nộp hồ sơ:            Đến hết ngày 30-08-2020

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ

Vị trí tuyển dụng:        Trưởng Phòng Nhân Sự (TPNS)
Mức lương: :                 Thỏa thuận
Trình độ:                        Cao Đẳng trở lên
Kinh nghiệm:               Trải qua vị trí tương đương ít nhất 1 năm
Số lượng tuyển dụng:  01 người
Giới tính:                        Nam/ Nữ
Độ tuổi:                           Từ 27 tuổi trở lên 
Thời gian làm việc:      Giờ hành chính
Ưu tiên:                       Có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhân sự và hành chính
Hạn nộp hồ sơ:            Đến hết ngày 30-11-2019